Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act Decizia CSJ / ICCJ nr. 30 / 2015
Titlul actual Decizia nr. 30 din 19 noiembrie 2015
    Publicat în   M. Of. nr. 14 / 8 ian. 2016  
Precizări
– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
Actul selectat nu a suferit modificări din partea altor acte.
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Invocă
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
admite sezizarea şi stabileşte că în situaţia unei infracţiuni de înşelăciune comise sub imperiul Codului penal din 1969, care a produs un prejudiciu sub pragul de 2.000.000 lei, modificarea noţiunii de "consecinţe deosebit de grave" în Codul penal nu produce efectele prevăzute de art. 4 din Codul penal şi nici pe cele prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi nu conduce la dezincriminarea infracţiunii de înşelăciune
2. Invocă
L. nr. 286 / 2009      M. Of. nr. 510 / 24 iul. 2009  
Lege privind Codul penal
admite sezizarea şi stabileşte că în situaţia unei infracţiuni de înşelăciune comise sub imperiul Codului penal din 1969, care a produs un prejudiciu sub pragul de 2.000.000 lei, modificarea noţiunii de "consecinţe deosebit de grave" în Codul penal nu produce efectele prevăzute de art. 4 din Codul penal şi nici pe cele prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi nu conduce la dezincriminarea infracţiunii de înşelăciune
3. Invocă
L. nr. 15 / 1968      B. Of. nr. 79-79bis / 21 iun. 1968  
Codul penal al României
admite sezizarea şi stabileşte că în situaţia unei infracţiuni de înşelăciune comise sub imperiul Codului penal din 1969, care a produs un prejudiciu sub pragul de 2.000.000 lei, modificarea noţiunii de "consecinţe deosebit de grave" în Codul penal nu produce efectele prevăzute de art. 4 din Codul penal şi nici pe cele prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi nu conduce la dezincriminarea infracţiunii de înşelăciune