Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 4 iul. 2019 –
Act L. nr. 25 / 2019
Titlul actual Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
    Publicat în   M. Of. nr. 30 / 10 ian. 2019  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 54 / 2019      M. Of. nr. 30 / 10 ian. 2019  
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
în vigoare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Aprobă cu
completări
OG. nr. 10 / 2018      M. Of. nr. 749 / 30 aug. 2018  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
introduce un nou punct la art. III, înaintea punctului 1
2. Completează
OUG. nr. 49 / 2015      M. Of. nr. 816 / 3 nov. 2015  
Ordonanţă de urgenţă privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
introduce alin. (13) la art. 16