Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 4 iul. 2019 –
Act HG. nr. 5 / 2019
Titlul actual Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora
    Publicat în   M. Of. nr. 30 / 10 ian. 2019  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
Actul selectat nu a suferit modificări din partea altor acte.
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
HG. nr. 556 / 2006      M. Of. nr. 376 / 2 mai 2006  
Hotărâre privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora
modifică art. 2 şi art. 3;
modifică şi înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2