Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act Acord / 15.10.2008
Titlul actual Acord de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008
    Publicat în   M. Of. nr. 94 bis / 6 feb. 2019  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Ratificare prin
L. nr. 1 / 2019 (ratificare)      M. Of. nr. 94 / 6 feb. 2019  
  M. Of. nr. 94 bis / 6 feb. 2019  
Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008
în vigoare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.