Consiliul Legislativ. Repertoriul legislaţiei României Menţiune juridică
 
Login         Skip Navigation LinksHome » Sumar editoriale prelucrate                           
editorial   
nr.   
 
din anul   
   

    
   
Ultimul editorial prelucrat: Monitorul Oficial nr. 971 fără bis / 2018      
Nr. crt.ActTitlul actualPublicat în
1. DCC. nr. 456 / 2018 Decizia nr. 456 din 4 iulie 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 87 alin. (3) teza a doua], pct. 3 [cu referire la art. 88 alin. (3)], pct. 4 [cu referire la art. 91 alin. (11)] şi pct. 5 (cu referire la art. 1161) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei   M. Of. nr. 971 / 16 nov. 2018  
2. HG. nr. 893 / 2018 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor   M. Of. nr. 971 / 16 nov. 2018