Consiliul Legislativ. Repertoriul legislaţiei României Menţiune juridică
 
Login         Skip Navigation LinksHome » Repertoriul online                           
  

Constituţia României

  Repertoriul legislaţiei României  
– evidenţă oficială –
1864 – 2018

  
categoria actului   
nr. actului   
 
anul / perioada emiterii   
  anul / perioada publicării   
 cuvinte în titlu    


• vezi  
exemple de căutare

       
 
 

Datele sunt actualizate
până la data de:
– titluri –
11 dec. 2019
– analiza juridică –
29 nov. 2019

 

    
      
Selecţie acte: Legi / emise în anul 2019
Nr. acte identificate: 234
Nr. înreg. / pagină:
Nr. crt.ActTitlul actualPublicat în
1. L. nr. 1 / 2019 (ratificare)
Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008   M. Of. nr. 94 / 6 feb. 2019  
  M. Of. nr. 94 bis / 6 feb. 2019  
2. L. nr. 2 / 2019 Lege privind modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte   M. Of. nr. 19 / 8 ian. 2019  
3. L. nr. 3 / 2019 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019   M. Of. nr. 18 / 8 ian. 2019  
4. L. nr. 4 / 2019 Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe   M. Of. nr. 11 / 4 ian. 2019  
5. L. nr. 5 / 2019 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice   M. Of. nr. 14 / 7 ian. 2019  
6. L. nr. 6 / 2019 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane   M. Of. nr. 14 / 7 ian. 2019  
7. L. nr. 7 / 2019 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe   M. Of. nr. 14 / 7 ian. 2019  
8. L. nr. 8 / 2019 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice   M. Of. nr. 14 / 7 ian. 2019  
9. L. nr. 9 / 2019 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene   M. Of. nr. 14 / 7 ian. 2019  
10. L. nr. 10 / 2019 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018   M. Of. nr. 23 / 9 ian. 2019  
11. L. nr. 11 / 2019 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice   M. Of. nr. 23 / 9 ian. 2019  
12. L. nr. 12 / 2019 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului   M. Of. nr. 23 / 9 ian. 2019  
13. L. nr. 13 / 2019 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative   M. Of. nr. 28 / 10 ian. 2019  
14. L. nr. 14 / 2019 Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020   M. Of. nr. 33 / 11 ian. 2019  
15. L. nr. 15 / 2019 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe   M. Of. nr. 33 / 11 ian. 2019  
16. L. nr. 16 / 2019 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi   M. Of. nr. 33 / 11 ian. 2019  
17. L. nr. 17 / 2019 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor   M. Of. nr. 33 / 11 ian. 2019  
18. L. nr. 18 / 2019 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii   M. Of. nr. 33 / 11 ian. 2019  
19. L. nr. 19 / 2019 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011   M. Of. nr. 28 / 10 ian. 2019  
20. L. nr. 20 / 2019 Lege privind instituirea Zilei Limbii Romani   M. Of. nr. 29 / 10 ian. 2019  
21. L. nr. 21 / 2019 Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004   M. Of. nr. 29 / 10 ian. 2019  
22. L. nr. 22 / 2019 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local   M. Of. nr. 28 / 10 ian. 2019  
23. L. nr. 23 / 2019 Lege pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat   M. Of. nr. 30 / 10 ian. 2019  
24. L. nr. 24 / 2019 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018   M. Of. nr. 36 / 14 ian. 2019  
25. L. nr. 25 / 2019 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune   M. Of. nr. 30 / 10 ian. 2019  
26. L. nr. 26 / 2019 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"   M. Of. nr. 30 / 10 ian. 2019  
27. L. nr. 27 / 2019 Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale   M. Of. nr. 35 / 14 ian. 2019  
28. L. nr. 28 / 2019 Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii   M. Of. nr. 37 / 14 ian. 2019  
29. L. nr. 29 / 2019 (aderare)
Lege pentru aderarea României la Protocolul adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956   M. Of. nr. 61 / 23 ian. 2019  
30. L. nr. 30 / 2019 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare   M. Of. nr. 44 / 17 ian. 2019  
31. L. nr. 31 / 2019 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu   M. Of. nr. 37 / 14 ian. 2019  
32. L. nr. 32 / 2019 Lege zootehniei   M. Of. nr. 53 / 21 ian. 2019  
33. L. nr. 33 / 2019 Lege pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni   M. Of. nr. 54 / 21 ian. 2019  
34. L. nr. 34 / 2019 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020   M. Of. nr. 54 / 21 ian. 2019  
35. L. nr. 35 / 2019 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii   M. Of. nr. 54 / 21 ian. 2019  
36. L. nr. 36 / 2019 (ratificare)
Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro   M. Of. nr. 181 / 6 mar. 2019  
37. L. nr. 37 / 2019 Lege privind trecerea oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, la rangul de comună   M. Of. nr. 54 / 21 ian. 2019  
38. L. nr. 38 / 2019 Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011   M. Of. nr. 53 / 21 ian. 2019  
39. L. nr. 39 / 2019 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative   M. Of. nr. 187 / 8 mar. 2019  
40. L. nr. 40 / 2019 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen   M. Of. nr. 187 / 8 mar. 2019  
41. L. nr. 41 / 2019 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020   M. Of. nr. 187 / 8 mar. 2019  
42. L. nr. 42 / 2019 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat   M. Of. nr. 187 / 8 mar. 2019  
43. L. nr. 43 / 2019 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene   M. Of. nr. 187 / 8 mar. 2019  
44. L. nr. 44 / 2019 Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul   M. Of. nr. 191 / 11 mar. 2019  
45. L. nr. 45 / 2019 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii   M. Of. nr. 192 / 11 mar. 2019  
46. L. nr. 46 / 2019 Lege privind modificarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat   M. Of. nr. 191 / 11 mar. 2019  
47. L. nr. 47 / 2019 Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019   M. Of. nr. 196 / 12 mar. 2019  
48. L. nr. 48 / 2019 Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011   M. Of. nr. 199 / 13 mar. 2019  
49. L. nr. 49 / 2019 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative   M. Of. nr. 210 / 18 mar. 2019  
50. L. nr. 50 / 2019 Lege bugetului de stat pe anul 2019   M. Of. nr. 209 / 15 mar. 2019  
  M. Of. nr. 209 bis / 15 mar. 2019  
12345

 
–  Fişa actului  la 29 nov. 2019  –
Act L. nr. 1 / 2019 (ratificare)
Titlul actual Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008
● Acord / 15.10.2008
Acord de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008
    
    Publicat în   M. Of. nr. 94 / 6 feb. 2019  
  M. Of. nr. 94 bis / 6 feb. 2019  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
    1. Promulgare prin
D. nr. 1 / 2019      M. Of. nr. 94 / 6 feb. 2019  
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008
(în vigoare)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
    1. Ratifică
Acord / 15.10.2008      M. Of. nr. 94 bis / 6 feb. 2019  
Acord de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008