Consiliul Legislativ. Repertoriul legislaţiei României Menţiune juridică
 
Login         Skip Navigation LinksHome » Repertoriul online                           
  

Constituţia României

  Repertoriul legislaţiei României  
– evidenţă oficială –
1864 – 2018

  
categoria actului   
nr. actului   
 
anul / perioada emiterii   
  anul / perioada publicării   
 cuvinte în titlu    


• vezi  
exemple de căutare

       
 
 

Datele sunt actualizate
până la data de:
– titluri –
21 feb. 2020
– analiza juridică –
14 feb. 2020

 

    
      
Selecţie acte: Legi / emise în anul 2020
Nr. acte identificate: 16
Nr. înreg. / pagină:
Nr. crt.ActTitlul actualPublicat în
1. L. nr. 1 / 2020 Lege privind pensiile ocupaţionale   M. Of. nr. 10 / 8 ian. 2020  
2. L. nr. 2 / 2020 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi   M. Of. nr. 5 / 7 ian. 2020  
3. L. nr. 3 / 2020 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României   M. Of. nr. 5 / 7 ian. 2020  
4. L. nr. 4 / 2020 Lege pentru completarea anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri   M. Of. nr. 5 / 7 ian. 2020  
5. L. nr. 5 / 2020 Lege bugetului de stat pe anul 2020   M. Of. nr. 2 / 6 ian. 2020  
  M. Of. nr. 2 bis / 6 ian. 2020  
6. L. nr. 6 / 2020 Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020   M. Of. nr. 3 / 6 ian. 2020  
7. L. nr. 7 / 2020 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii   M. Of. nr. 8 / 8 ian. 2020  
8. L. nr. 8 / 2020 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe   M. Of. nr. 14 / 10 ian. 2020  
9. L. nr. 9 / 2020 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale   M. Of. nr. 14 / 10 ian. 2020  
10. L. nr. 10 / 2020 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local   M. Of. nr. 14 / 10 ian. 2020  
11. L. nr. 11 / 2020 Lege privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice   M. Of. nr. 14 / 10 ian. 2020  
12. L. nr. 12 / 2020 Lege pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române   M. Of. nr. 14 / 10 ian. 2020  
13. L. nr. 13 / 2020 Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006   M. Of. nr. 14 / 10 ian. 2020  
14. L. nr. 14 / 2020 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap   M. Of. nr. 22 / 14 ian. 2020  
15. L. nr. 15 / 2020 Lege pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu"   M. Of. nr. 29 / 16 ian. 2020  
16. L. nr. 16 / 2020 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism   M. Of. nr. 137 / 20 feb. 2020  

 
–  Fişa actului  la 14 feb. 2020  –
Act L. nr. 1 / 2020
Titlul actual Lege privind pensiile ocupaţionale
    Publicat în   M. Of. nr. 10 / 8 ian. 2020  
Precizări
– intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
    1. Promulgare prin
D. nr. 1 / 2020      M. Of. nr. 10 / 8 ian. 2020  
Decret pentru promulgarea Legii privind pensiile ocupaţionale
(în vigoare)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
    1. Modifică
L. nr. 204 / 2006      M. Of. nr. 470 / 31 mai 2006  
Lege privind pensiile facultative
abrogă lit. c) de la menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii