Consiliul Legislativ. Repertoriul legislaţiei României Menţiune juridică
 
Login         Skip Navigation LinksHome » Repertoriul online                           
  

Constituţia României

  Repertoriul legislaţiei României  
– evidenţă oficială –
1864 – 2017

  
categoria actului   
nr. actului   
 
anul / perioada emiterii   
  anul / perioada publicării   
 cuvinte în titlu    


• vezi  
exemple de căutare

       
 
 

Datele sunt actualizate
până la data de:
– titluri –
19 oct. 2018
– analiza juridică –
15 oct. 2018

 

    
      
Selecţie acte: Legi / emise în anul 2018
Nr. acte identificate: 243
Nr. înreg. / pagină:
Nr. crt.ActTitlul actualPublicat în
1. L. / 2018 Lege de revizuire a Constituţiei României   M. Of. nr. 798 / 18 sep. 2018  
2. L. nr. 1 / 2018 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei   M. Of. nr. 8 / 4 ian. 2018  
3. L. nr. 2 / 2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018   M. Of. nr. 4 / 3 ian. 2018  
  M. Of. nr. 4 bis / 3 ian. 2018  
4. L. nr. 3 / 2018 Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018   M. Of. nr. 5 / 3 ian. 2018  
5. L. nr. 4 / 2018 (ratificare)
Lege pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016   M. Of. nr. 29 / 12 ian. 2018  
6. L. nr. 5 / 2018 (ratificare)
Lege pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 24 mai 2017   M. Of. nr. 30 / 12 ian. 2018  
7. L. nr. 6 / 2018 (ratificare, denunţare)
Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985   M. Of. nr. 37 / 16 ian. 2018  
8. L. nr. 7 / 2018 (ratificare)
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017   M. Of. nr. 37 / 16 ian. 2018  
9. L. nr. 8 / 2018 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor   M. Of. nr. 19 / 9 ian. 2018  
10. L. nr. 9 / 2018 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului   M. Of. nr. 17 / 8 ian. 2018  
11. L. nr. 10 / 2018 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020   M. Of. nr. 17 / 8 ian. 2018  
12. L. nr. 11 / 2018 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020   M. Of. nr. 22 / 9 ian. 2018  
13. L. nr. 12 / 2018 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative   M. Of. nr. 30 / 12 ian. 2018  
14. L. nr. 13 / 2018 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei   M. Of. nr. 30 / 12 ian. 2018  
15. L. nr. 14 / 2018 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români   M. Of. nr. 50 / 18 ian. 2018  
16. L. nr. 15 / 2018 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia   M. Of. nr. 35 / 16 ian. 2018  
17. L. nr. 16 / 2018 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative   M. Of. nr. 35 / 16 ian. 2018  
18. L. nr. 17 / 2018 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România   M. Of. nr. 35 / 16 ian. 2018  
19. L. nr. 18 / 2018 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului   M. Of. nr. 35 / 16 ian. 2018  
20. L. nr. 19 / 2018 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice   M. Of. nr. 44 / 17 ian. 2018  
21. L. nr. 20 / 2018 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe   M. Of. nr. 51 / 18 ian. 2018  
22. L. nr. 21 / 2018 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora   M. Of. nr. 41 / 17 ian. 2018  
23. L. nr. 22 / 2018 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional   M. Of. nr. 41 / 17 ian. 2018  
24. L. nr. 23 / 2018 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţi lor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe   M. Of. nr. 41 / 17 ian. 2018  
25. L. nr. 24 / 2018 Lege pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative   M. Of. nr. 41 / 17 ian. 2018  
26. L. nr. 25 / 2018 Lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003   M. Of. nr. 50 / 18 ian. 2018  
27. L. nr. 26 / 2018 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2017 pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele   M. Of. nr. 50 / 18 ian. 2018  
28. L. nr. 27 / 2018 Lege pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional   M. Of. nr. 49 / 18 ian. 2018  
29. L. nr. 28 / 2018 Lege pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor   M. Of. nr. 49 / 18 ian. 2018  
30. L. nr. 29 / 2018 Lege privind anularea unor obligaţii fiscale   M. Of. nr. 52 / 18 ian. 2018  
31. L. nr. 30 / 2018 Lege pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală   M. Of. nr. 49 / 18 ian. 2018  
32. L. nr. 31 / 2018 Lege pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor   M. Of. nr. 49 / 18 ian. 2018  
33. L. nr. 32 / 2018 Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie "Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov   M. Of. nr. 55 / 18 ian. 2018  
34. L. nr. 33 / 2018 Lege pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor   M. Of. nr. 55 / 18 ian. 2018  
35. L. nr. 34 / 2018 Lege pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale   M. Of. nr. 55 / 18 ian. 2018  
36. L. nr. 35 / 2018 Lege pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare   M. Of. nr. 55 / 18 ian. 2018  
37. L. nr. 36 / 2018 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală   M. Of. nr. 63 / 22 ian. 2018  
38. L. nr. 37 / 2018 Lege privind promovarea transportului ecologic   M. Of. nr. 67 / 23 ian. 2018  
39. L. nr. 38 / 2018 Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român   M. Of. nr. 67 / 23 ian. 2018  
40. L. nr. 39 / 2018 Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013   M. Of. nr. 67 / 23 ian. 2018  
41. L. nr. 40 / 2018 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză   M. Of. nr. 67 / 23 ian. 2018  
42. L. nr. 41 / 2018 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate   M. Of. nr. 67 / 23 ian. 2018  
43. L. nr. 42 / 2018 Lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri   M. Of. nr. 68 / 23 ian. 2018  
44. L. nr. 43 / 2018 Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov   M. Of. nr. 69 / 23 ian. 2018  
45. L. nr. 44 / 2018 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991   M. Of. nr. 69 / 23 ian. 2018  
46. L. nr. 45 / 2018 Lege privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997   M. Of. nr. 69 / 23 ian. 2018  
47. L. nr. 46 / 2018 Lege pentru realizarea "Capabilităţii de sprijin de foc indirect", aferentă programului de înzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare"   M. Of. nr. 174 / 23 feb. 2018  
48. L. nr. 47 / 2018 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei   M. Of. nr. 187 / 28 feb. 2018  
49. L. nr. 48 / 2018 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010   M. Of. nr. 187 / 28 feb. 2018  
50. L. nr. 49 / 2018 Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative   M. Of. nr. 194 / 2 mar. 2018  
12345

 
 Fişa actului  la 15 oct. 2018
Act L. / 2018
Titlul actual Lege de revizuire a Constituţiei României
    Publicat în   M. Of. nr. 798 / 18 sep. 2018  
Precizări
– lege constituţională;
– proiect modificator
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
Actul selectat nu a suferit modificări din partea altor acte.
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.