RAPORT 2017

 

I.

Considerații introductive

II.

Activitatea de avizare a proiectelor de acte normative

III.

Activitatea de avizare a republicărilor și rectificărilor actelor normative

IV.

Evidența oficială a legislației româniei. Repertoriul legislației româniei. Emiterea actelor normative în executare  

V.

Armonizarea legislației interne cu reglementările Uniunii Europene

VI.

Activitatea de informare și documentare legislativă  

VII.

Informatizarea activității specifice evidenței oficiale a legislației

VIII.

Petiții și informații de interes public

IX.

Activitatea logistică

 

Anexa nr. 1A

 

Anexa nr. 1B

 

Anexa nr. 1C

 

Anexa nr. 2

 

Anexa nr. 3

 

Anexa nr. 4

 

Anexa nr. 5

 

Anexa nr. 6