Repertoriul online – situații statistice 
—
Categorie
acte
Emise Serii de date Tipul de grafic        sunt admise
   selecții multiple !   
        selecția multiplă se poate realiza cu tasta SHIFT pentru
un set întreg de opțiuni, sau cu tasta CTRL pentru alegeri disparate.