revenire în Repertoriul online Mențiune juridică
Acte normative care cuprind dispoziții penale
 Precizați nr. înregistrări / pagină    
 
 • Caută în text:  
 •       
         (min. 4 caractere)
   


  – în vigoare –
  Au fost identificate 225 acte normative
   
  Nr. crt.Act normativTitluText publicatObservații
   1. (COD) OG. nr. 29/1997Ordonanță privind Codul aerian
  Titlu actualizat:
  Ordonanță privind codul aerian civil
   textul publicat al actului normativ – norme complete
   2. (COD) OUG. nr. 195/2002Ordonanță de urgență privind circulația pe drumurile publice textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
  – reduceri/majorări de pedepse
  – decăderi/interdicții
   3. (COD) L. nr. 53/2003Lege – Codul muncii textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   4. DCS. nr. 340 (L. nr. 39)/1981Regimul emițătoarelor radioelectrice textul publicat al actului normativ – norme complete
   5. L. nr. 59 (D. nr. 1250)/1934Legea asupra cecului textul publicat al actului normativ – norme complete
   6. L. nr. 22/1969Angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice textul publicat al actului normativ – norme complete
  – decăderi/interdicții
   7. L. nr. 12/1990Lege privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite
  Titlu actualizat:
  Lege privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite
   textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   8. L. nr. 17/1990Lege privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României
  Titlu actualizat:
  Lege privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României
   textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   9. L. nr. 26/1990Lege privind Registrul comerțului textul publicat al actului normativ – norme complete
   10. L. nr. 31/1990Lege privind societățile comerciale
  Titlu actualizat:
  Legea societăților
   textul publicat al actului normativ – norme complete
  – decăderi/interdicții
   11. L. nr. 11/1991Lege privind combaterea concurenței neloiale textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   12. L. nr. 18/1991Legea fondului funciar textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   13. L. nr. 50/1991Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcții textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   14. L. nr. 51/1991Lege privind siguranța națională a României textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   15. L. nr. 60/1991Lege privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
  – aspecte procedurale
  – reduceri/majorări de pedepse
  – decăderi/interdicții
   16. L. nr. 61/1991Lege pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice textul publicat al actului normativ – norme complete
   17. L. nr. 64/1991Lege privind brevetele de invenție textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   18. L. nr. 82/1991Legea contabilității textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   19. L. nr. 14/1992Lege privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   20. L. nr. 82/1992Lege privind rezervele de stat textul publicat al actului normativ – norme complete
   21. L. nr. 84/1992Lege privind regimul zonelor libere textul publicat al actului normativ – norme complete
   22. L. nr. 94/1992Lege privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi textul publicat al actului normativ – norme complete
   23. L. nr. 129/1992Lege privind protecția desenelor și modelelor industriale
  Titlu actualizat:
  Lege privind protecția desenelor și modelelor
   textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   24. L. nr. 10/1995Lege privind calitatea în construcții textul publicat al actului normativ – norme complete
   25. L. nr. 16/1995Lege privind protecția topografiilor circuitelor integrate
  Titlu actualizat:
  Lege privind protecția topografiilor produselor semiconductoare
   textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   26. L. nr. 51/1995Lege pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
  – aspecte procedurale
  – decăderi/interdicții
   27. L. nr. 80/1995Lege privind statutul cadrelor militare textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   28. L. nr. 126/1995Lege privind regimul materiilor explozive textul publicat al actului normativ – norme complete
   29. L. nr. 7/1996Legea cadastrului și a publicității imobiliare textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   30. L. nr. 8/1996Lege privind dreptul de autor și drepturile conexe textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   31. L. nr. 16/1996Legea Arhivelor Naționale textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
   32. L. nr. 21/1996Legea concurenței textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
  – decăderi/interdicții
   33. L. nr. 31/1996Lege privind regimul monopolului de stat textul publicat al actului normativ – norme complete
  – decăderi/interdicții
   34. L. nr. 33/1996Lege privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   35. L. nr. 107/1996Legea apelor textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   36. L. nr. 111/1996Lege privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
  Titlu actualizat:
  Lege privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
   textul publicat al actului normativ – norme complete
   37. L. nr. 115/1996Lege privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere
  Titlu actualizat:
  Lege pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
   textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   38. L. nr. 121/1996Lege privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   39. L. nr. 56/1997Lege pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   40. L. nr. 132/1997Lege privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public textul publicat al actului normativ – norme complete
   41. L. nr. 1/1998Lege privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   42. L. nr. 84/1998Lege privind mărcile și indicațiile geografice textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   43. L. nr. 129/1998Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   44. L. nr. 159/1998Lege privind cooperarea autorităților române cu Tribunalul Internațional pentru urmărirea persoanelor presupuse a fi responsabile de grave violări ale dreptului internațional umanitar, comise pe teritoriul fostei Iugoslavii începând cu anul 1991 textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   45. L. nr. 160/1998Lege pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   46. L. nr. 191/1998Lege privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   47. L. nr. 255/1998Lege privind protecția noilor soiuri de plante textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   48. L. nr. 115/1999Lege privind responsabilitatea ministerială textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   49. L. nr. 132/1999Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților
  Titlu actualizat:
  Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Calificărilor și al Formării Profesionale a Adulților
   textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   50. L. nr. 188/1999Lege privind Statutul funcționarilor publici textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   51. L. nr. 189/1999Lege privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   52. L. nr. 3/2000Lege privind organizarea și desfășurarea referendumului textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   53. L. nr. 16/2000Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   54. L. nr. 29/2000Lege privind sistemul național de decorații al României textul publicat al actului normativ – norme complete
   55. L. nr. 32/2000Lege privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
  Titluri actualizate:
  1. Lege privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
  2. Lege privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări
   textul publicat al actului normativ – norme complete
  – decăderi/interdicții
   56. L. nr. 78/2000Lege pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
  – aspecte procedurale
   57. L. nr. 96/2000Lege privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
  Titlu actualizat:
  Lege privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
   textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   58. L. nr. 139/2000Lege privind activitatea de meteorologie textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   59. L. nr. 143/2000Lege privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
  Titlu actualizat:
  Lege privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
   textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   60. L. nr. 144/2000Lege privind acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitățile rurale aflate în zonele montane textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   61. L. nr. 182/2000Lege privind protejarea patrimoniului cultural național mobil textul publicat al actului normativ – norme complete
   62. L. nr. 188/2000Lege privind executorii judecătorești textul publicat al actului normativ – norme complete
  – decăderi/interdicții
   63. L. nr. 10/2001Lege privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 textul publicat al actului normativ – norme complete
  – reduceri/majorări de pedepse
   64. L. nr. 184/2001Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect textul publicat al actului normativ – norme incomplete
  – decăderi/interdicții
   65. L. nr. 257/2001Lege privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României textul publicat al actului normativ – norme incomplete
  – aspecte procedurale
   66. L. nr. 406/2001Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   67. L. nr. 422/2001Lege privind protejarea monumentelor istorice textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   68. L. nr. 455/2001Lege privind semnătura electronică textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   69. L. nr. 678/2001Lege privind prevenirea și combaterea traficului de persoane textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   70. L. nr. 72/2002Legea zootehniei textul publicat al actului normativ – norme complete
   71. L. nr. 76/2002Lege privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă textul publicat al actului normativ – norme complete
   72. L. nr. 218/2002Lege privind organizarea și funcționarea Poliției Române textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   73. L. nr. 266/2002Lege privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
  Titlu actualizat:
  Lege privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante
   textul publicat al actului normativ – norme complete
   74. L. nr. 289/2002Lege privind perdelele forestiere de protecție textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
   75. L. nr. 346/2002Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
   76. L. nr. 360/2002Lege privind Statutul polițistului textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
  – decăderi/interdicții
  – nepedepsire
   77. L. nr. 365/2002Lege privind comerțul electronic textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   78. L. nr. 487/2002Lege sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   79. L. nr. 500/2002Lege privind finanțele publice textul publicat al actului normativ – norme complete
   80. L. nr. 504/2002Legea audiovizualului textul publicat al actului normativ – norme complete
   81. L. nr. 546/2002Lege privind grațierea și procedura acordării grațierii textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   82. L. nr. 656/2002Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
  Titluri actualizate:
  1. Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
  2. Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului
   textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   83. L. nr. 682/2002Lege privind protecția martorilor textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   84. L. nr. 15/2003Lege privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   85. L. nr. 38/2003Lege privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   86. L. nr. 39/2003Lege privind prevenirea și combaterea criminalității organizate textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
  – aspecte procedurale
   87. L. nr. 85/2003Legea minelor textul publicat al actului normativ – norme complete
   88. L. nr. 104/2003Lege privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului textul publicat al actului normativ – norme complete
   89. L. nr. 161/2003Lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
  – decăderi/interdicții
   90. L. nr. 191/2003Lege privind infracțiunile la regimul transportului naval textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
  – aspecte procedurale
   91. L. nr. 196/2003Lege privind prevenirea și combaterea pornografiei textul publicat al actului normativ – norme complete
   92. L. nr. 269/2003Lege privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   93. L. nr. 311/2003Legea muzeelor și a colecțiilor publice textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   94. L. nr. 329/2003Lege privind exercitarea profesiei de detectiv particular textul publicat al actului normativ – norme incomplete
  – decăderi/interdicții
   95. L. nr. 333/2003Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
  – decăderi/interdicții
   96. L. nr. 360/2003Lege privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   97. L. nr. 460/2003Lege privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   98. L. nr. 477/2003Lege privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   99. L. nr. 514/2003Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   100. L. nr. 138/2004Legea îmbunătățirilor funciare textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
   101. L. nr. 200/2004Lege privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   102. L. nr. 205/2004Lege privind protecția animalelor textul publicat al actului normativ – norme complete
   103. L. nr. 211/2004Lege privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   104. L. nr. 213/2004Lege privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   105. L. nr. 238/2004Legea petrolului textul publicat al actului normativ – norme complete
   106. L. nr. 272/2004Lege privind protecția și promovarea drepturilor copilului textul publicat al actului normativ – norme complete
  – decăderi/interdicții
   107. L. nr. 273/2004Lege privind regimul juridic al adopției
  Titlu actualizat:
  Lege privind procedura adopției
   textul publicat al actului normativ – norme complete
   108. L. nr. 287/2004Legea consorțiilor universitare textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   109. L. nr. 290/2004Lege privind cazierul judiciar textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   110. L. nr. 293/2004Lege privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
  Titlu actualizat:
  Lege privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor
   textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
  – decăderi/interdicții
   111. L. nr. 295/2004Lege privind regimul armelor și al munițiilor textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
  – decăderi/interdicții
   112. L. nr. 297/2004Lege privind piața de capital textul publicat al actului normativ – norme complete
  – decăderi/interdicții
   113. L. nr. 302/2004Lege privind cooperarea judiciară internațională în materie penală textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   114. L. nr. 303/2004Lege privind statutul magistraților
  Titlu actualizat:
  Lege privind statutul judecătorilor și procurorilor
   textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   115. L. nr. 304/2004Lege privind organizarea judiciară textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   116. L. nr. 317/2004Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   117. L. nr. 346/2004Lege privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
  – decăderi/interdicții
   118. L. nr. 364/2004Lege privind organizarea și funcționarea poliției judiciare textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   119. L. nr. 370/2004Lege pentru alegerea Președintelui României textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
  – aspecte procedurale
  – reduceri/majorări de pedepse
  – decăderi/interdicții
   120. L. nr. 371/2004Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   121. L. nr. 393/2004Lege privind Statutul aleșilor locali textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   122. L. nr. 411/2004Lege privind fondurile de pensii administrate privat textul publicat al actului normativ – norme complete
   123. L. nr. 466/2004Lege privind Statutul asistentului social textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   124. L. nr. 535/2004Lege privind prevenirea și combaterea terorismului textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
   125. L. nr. 550/2004Lege privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
  – reduceri/majorări de pedepse
   126. L. nr. 554/2004Legea contenciosului administrativ textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   127. L. nr. 566/2004Legea cooperației agricole textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   128. L. nr. 567/2004Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
  Titlu actualizat:
  Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
   textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   129. L. nr. 571/2004Lege privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   130. L. nr. 1/2005Lege privind organizarea și funcționarea cooperației textul publicat al actului normativ – norme complete
  – decăderi/interdicții
   131. L. nr. 241/2005Lege pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale textul publicat al actului normativ – norme complete
   132. L. nr. 247/2005Lege privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente textul publicat al actului normativ – reduceri/majorări de pedepse
   133. L. nr. 248/2005Lege privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate textul publicat al actului normativ – norme complete
  – decăderi/interdicții
   134. L. nr. 282/2005Lege privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice textul publicat al actului normativ – norme complete
   135. L. nr. 289/2005Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional în domeniul transportului pe calea ferată textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
   136. L. nr. 7/2006Lege privind statutul funcționarului public parlamentar textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   137. L. nr. 51/2006Legea serviciilor comunitare de utilități publice textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   138. L. nr. 86/2006Lege privind Codul vamal al României textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
  – aspecte procedurale
   139. L. nr. 95/2006Lege privind reforma în domeniul sănătății textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
  – decăderi/interdicții
   140. L. nr. 96/2006Lege privind Statutul deputaților și al senatorilor textul publicat al actului normativ – norme incomplete
  – aspecte procedurale
   141. L. nr. 122/2006Lege privind azilul în România textul publicat al actului normativ – norme incomplete
  – aspecte procedurale
   142. L. nr. 123/2006Lege privind statutul personalului din serviciile de probațiune
  Titlu actualizat:
  Lege privind statutul personalului de probațiune
   textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   143. L. nr. 192/2006Lege privind medierea și organizarea profesiei de mediator textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   144. L. nr. 204/2006Lege privind pensiile facultative textul publicat al actului normativ – norme complete
   145. L. nr. 227/2006Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport textul publicat al actului normativ – norme complete
   146. L. nr. 241/2006Lege serviciului de alimentare cu apă și de canalizare textul publicat al actului normativ – norme complete
   147. L. nr. 273/2006Lege privind finanțele publice locale textul publicat al actului normativ – norme complete
   148. L. nr. 319/2006Legea securității și sănătății în muncă textul publicat al actului normativ – norme complete
   149. L. nr. 325/2006Legea serviciului public de alimentare cu energie termică textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
  – aspecte procedurale
   150. L. nr. 334/2006Lege privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale textul publicat al actului normativ – norme complete
   151. L. nr. 346/2006Lege privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
  Titlu actualizat:
  Lege privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
   textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   152. L. nr. 384/2006Lege privind statutul soldaților și gradaților voluntari
  Titlu actualizat:
  Lege privind statutul soldaților și gradaților profesioniști
   textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
  – nepedepsire
   153. L. nr. 402/2006Lege privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   154. L. nr. 407/2006Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
  – excludere aplicare art.181 Cod penal
  – nepedepsire
   155. L. nr. 448/2006Lege privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
  – aspecte procedurale
  – reduceri/majorări de pedepse
  – decăderi/interdicții
   156. L. nr. 489/2006Lege privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
  – aspecte procedurale
  – reduceri/majorări de pedepse
  – decăderi/interdicții
   157. L. nr. 33/2007Lege privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   158. L. nr. 96/2007Lege privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   159. L. nr. 135/2007Lege privind arhivarea documentelor în formă electronică textul publicat al actului normativ – norme complete
   160. L. nr. 144/2007Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   161. L. nr. 291/2007Lege privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   162. L. nr. 4/2008Lege privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
  – aspecte procedurale
   163. L. nr. 46/2008Lege - Codul silvic textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
  – excludere aplicare art.181 Cod penal
   164. L. nr. 64/2008Lege privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil textul publicat al actului normativ – norme complete
   165. L. nr. 76/2008Lege privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   166. L. nr. 104/2008Lege privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în "lista interzisă"
  Titlu actualizat:
  Lege privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad de mare risc
   textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
  – nepedepsire
   167. L. nr. 173/2008Lege privind intervențiile active în atmosferă textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   168. L. nr. 217/2008Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   169. L. nr. 268/2008Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   170. L. nr. 93/2009Lege privind instituțiile financiare nebancare textul publicat al actului normativ – norme complete
   171. L. nr. 238/2009Lege privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   172. L. nr. 355/2009Lege privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   173. L. nr. 88/2010Lege privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   174. OG. nr. 65/1994Ordonanță privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   175. OG. nr. 39/1996Ordonanță privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   176. OG. nr. 42/1997Ordonanță privind navigația civilă
  Titluri actualizate:
  1. Ordonanță privind transportul naval
  2. Ordonanță privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare
   textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   177. OG. nr. 1/2000Ordonanță privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   178. OG. nr. 43/2000Ordonanță privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
   179. OG. nr. 75/2000Ordonanță privind autorizarea experților criminaliști
  Titluri actualizate:
  1. Ordonanță privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice
  2. Ordonanță privind organizarea activității de expertiză criminalistică
   textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   180. OG. nr. 82/2000Ordonanță privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, de reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere
  Titluri actualizate:
  1. Ordonanță privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate
  2. Ordonanță privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz
   textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   181. OG. nr. 71/2001Ordonanță privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   182. OG. nr. 15/2002Ordonanță privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
  Titluri actualizate:
  1. Ordonanță privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
  2. Ordonanță privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
   textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   183. OG. nr. 25/2006Ordonanță privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   184. OG. nr. 32/2007Ordonanță privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
  Titlu actualizat:
  Ordonanță privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea și reabilitarea unor părți din infrastructura feroviară
   textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   185. OUG. nr. 12/1998Ordonanță de urgență privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   186. OUG. nr. 1/1999Ordonanță de urgență privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   187. OUG. nr. 158/1999Ordonanță de urgență privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
  Titlu actualizat:
  Ordonanță de urgență privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
   textul publicat al actului normativ – norme incomplete
  – aspecte procedurale
   188. OUG. nr. 59/2000Ordonanță de urgență privind Statutul personalului silvic textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
  – reduceri/majorări de pedepse
  – decăderi/interdicții
   189. OUG. nr. 190/2000Ordonanță de urgență privind regimul metalelor prețioase în România
  Titluri actualizate:
  1. Ordonanță de urgență a Guvernului privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România
  2. Ordonanță de urgență privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România
   textul publicat al actului normativ – norme complete
   190. OUG. nr. 244/2000Ordonanță de urgență privind siguranța barajelor textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   191. OUG. nr. 41/2001Ordonanță de urgență privind acordarea pentru familiile cu venituri mici a tarifelor diferențiate la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, pentru Proiectul privind alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului
  Titlu actualizat:
  Ordonanță de urgență privind acordarea pentru familiile cu venituri mici a tarifelor diferențiate la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, pentru Proiectul privind alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului
   textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   192. OUG. nr. 97/2001Ordonanță de urgență privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   193. OUG. nr. 104/2001Ordonanță de urgență privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
  – nepedepsire
   194. OUG. nr. 105/2001Ordonanță de urgență privind frontiera de stat a României textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   195. OUG. nr. 31/2002Ordonanță de urgență privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
  Titlu actualizat:
  Ordonanță de urgență privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război
   textul publicat al actului normativ – norme complete
   196. OUG. nr. 36/2002Ordonanță de urgență privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților cultului mozaic textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   197. OUG. nr. 43/2002Ordonanță de urgență privind Parchetul Național Anticorupție
  Titlu actualizat:
  Ordonanță de urgență privind Departamentul Național Anticorupție
   textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   198. OUG. nr. 55/2002Ordonanță de urgență privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi textul publicat al actului normativ – norme complete
  – nepedepsire
   199. OUG. nr. 189/2002Ordonanță de urgență privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   200. OUG. nr. 194/2002Ordonanță de urgență privind regimul străinilor în România textul publicat al actului normativ – norme complete
  – decăderi/interdicții
   201. OUG. nr. 202/2002Ordonanță de urgență privind gospodărirea integrată a zonei costiere textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   202. OUG. nr. 27/2003Ordonanță de urgență privind procedura aprobării tacite textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
   203. OUG. nr. 93/2003Ordonanță de urgență pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul național privind revizuirea Constituției textul publicat al actului normativ – norme complete
   204. OUG. nr. 73/2004Ordonanță de urgență privind instituirea subvențiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenții care locuiesc în alte spații decât căminele instituțiilor de învățământ superior de stat textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   205. OUG. nr. 102/2005Ordonanță de urgență privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
  Titlu actualizat:
  Ordonanță de urgență privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
   textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   206. OUG. nr. 120/2005Ordonanță de urgență privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   207. OUG. nr. 195/2005Ordonanță de urgență privind protecția mediului textul publicat al actului normativ – norme complete
   208. OUG. nr. 11/2006Ordonanță de urgență privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea și eradicarea gripei aviare pe teritoriul României textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
  – aspecte procedurale
   209. OUG. nr. 85/2006Ordonanță de urgență privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   210. OUG. nr. 86/2006Ordonanță de urgență privind organizarea activității practicienilor în insolvență textul publicat al actului normativ – norme complete
  – decăderi/interdicții
   211. OUG. nr. 99/2006Ordonanță de urgență privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului textul publicat al actului normativ – norme complete
  – decăderi/interdicții
   212. OUG. nr. 103/2006Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale textul publicat al actului normativ – aspecte procedurale
   213. OUG. nr. 121/2006Ordonanță de urgență privind regimul juridic al precursorilor de droguri textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
  – aspecte procedurale
   214. OUG. nr. 57/2007Ordonanță de urgență privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   215. OUG. nr. 64/2007Ordonanță de urgență privind datoria publică textul publicat al actului normativ – norme complete
  – nepedepsire
   216. OUG. nr. 68/2007Ordonanță de urgență privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului textul publicat al actului normativ – norme complete
  – norme incomplete
  – aspecte procedurale
   217. OUG. nr. 23/2008Ordonanță de urgență privind pescuitul și acvacultura textul publicat al actului normativ – norme complete
  – aspecte procedurale
   218. OUG. nr. 24/2008Ordonanță de urgență privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității textul publicat al actului normativ – norme complete
  – decăderi/interdicții
   219. OUG. nr. 67/2008Ordonanță de urgență privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare textul publicat al actului normativ – norme incomplete
   220. OUG. nr. 92/2008Ordonanță de urgență privind statutul funcționarului public denumit manager public textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   221. OUG. nr. 144/2008Ordonanță de urgență privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România textul publicat al actului normativ – norme incomplete
  – decăderi/interdicții
   222. OUG. nr. 28/2009Ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri de protecție socială textul publicat al actului normativ – norme complete
   223. OUG. nr. 77/2009Ordonanță de urgență privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc textul publicat al actului normativ – norme complete
  – decăderi/interdicții
   224. OUG. nr. 105/2009Ordonanță de urgență privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local textul publicat al actului normativ – decăderi/interdicții
   225. OUG. nr. 113/2009Ordonanță de urgență privind serviciile de plată textul publicat al actului normativ – norme complete

  revenire în Repertoriul online elena.cismaru@clr.ro