L. nr. 24/2000

Lege privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

Publicare:

M. Of. nr. 139/31 mart. 2000

html

Precizări:


FUNCȚIA PASIVĂ:
Nr. crt.
Eveniment
Act normativ
Publicat în
Observaţii
1
Modificări prin – OUG. nr. 6/2003 – modifică art. 31 alin. (5) M. Of. nr. 114/24 feb. 2003
2
Modificări prin – L. nr. 189/2004 – modifică art. 3 alin. (1), art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 18, art. 20, art. 29 alin. (1) lit. g), art. 29 alin. (2), (3) şi (4), art. 31 alin. (3), (4) şi (5), art. 33 alin. (1), art. 37, art. 39 alin. (3) şi (4), art. 40, art. 42 alin. (6), art. 51, art. 60 alin. (3), art. 66 alin. (3), art. 73, art. 77 alin. (2), art. 78, art. 79; introduce art. 101, art. 411, alin. (7), (8), (9) şi (10) la art. 42 M. Of. nr. 463/24 mai 2004
3
Modificări prin – L. nr. 268/2004 – respinge OUG. nr. 6/2003 M. Of. nr. 616/7 iul. 2004
4
REPUBLICARE M. Of. nr. 777/25 aug. 2004
5
Excepție de neconstit. RESPINSĂ prin – DCC. nr. 781/2006 – art. 78 M. Of. nr. 6/4 ian. 2007
6
Modificări prin – L. nr. 49/2007 – modifică art. 6 alin. (3), art. 29 alin. (2); introduce lit. d) la art. 29 alin. (1), art. 311 M. Of. nr. 194/21 mart. 2007
7
Excepție de neconstit. RESPINSĂ prin – DCC. nr. 422/2007 – art. 11 alin. (3) M. Of. nr. 384/7 iun. 2007
8
Modificări prin – L. nr. 173/2007 – introduce alin. (11) la art. 53 M. Of. nr. 406/18 iun. 2007
9
Modificări prin – L. nr. 194/2007 – modifică art. 10 alin. (1), art. 30; introduce alin. (3) la art. 1, alin. (4) la art. 6, art. 61, alin. (11) la art. 10, alin. (3) la art. 19 M. Of. nr. 453/4 iul. 2007
10
Excepție de neconstit. RESPINSĂ prin – DCC. nr. 1226/2007 – art. 11 alin. (3) M. Of. nr. 63/28 ian. 2008
11
Excepție de neconstit. RESPINSĂ prin – DCC. nr. 117/2009 – art. 62 alin. (3) frazele întâi şi a doua M. Of. nr. 135/4 mart. 2009
12
Excepție de neconstit. RESPINSĂ prin – DCC. nr. 379/2009 – art. 62 alin. (3) M. Of. nr. 322/14 mai 2009
13
Excepție de neconstit. RESPINSĂ prin – DCC. nr. 411/2009 – art. 62 alin. (3) M. Of. nr. 323/14 mai 2009
14
Modificări prin – OUG. nr. 61/2009 – modifică art. 25; introduce alin. (3) la art. 29, alin. (11) la art. 56; abrogă art. 29 alin. (1) lit. d) M. Of. nr. 390/9 iun. 2009
15
Modificări prin – L. nr. 60/2010 – aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 61/2009 şi modifică art. 25, art. 29 alin. (1) lit. d), art. 56 alin. (11); abrogă art. 61 alin. (7) M. Of. nr. 215/6 apr. 2010
16
REPUBLICARE M. Of. nr. 260/21 apr. 2010
17
Excepție de neconstit. RESPINSĂ prin – DCC. nr. 927/2010 – art. 12 alin. (2) M. Of. nr. 556/6 aug. 2010
18
Modificări prin – L. nr. 29/2011 – modifică art. 6 alin. (1), art. 21, art. 22; introduce alin. (31) la art. 7, lit. d) la art. 13 M. Of. nr. 182/15 mart. 2011
19
Excepție de neconstit. RESPINSĂ prin – DCC. nr. 216/2013 – art. 64 alin. (3) M. Of. nr. 450/23 iul. 2013
20
Excepție de neconstit. RESPINSĂ prin – DCC. nr. 417/2013 – art. 64 alin. (3) M. Of. nr. 743/2 dec. 2013
21
Excepție de neconstit. RESPINSĂ prin – DCC. nr. 611/2014 – art. 64 alin. (3) M. Of. nr. 25/13 ian. 2015
22
Excepție de neconstit. RESPINSĂ prin – DCC. nr. 204/2017 – art. 66 alin. (1) teza întâi M. Of. nr. 541/10 iul. 2017