Hotărârea Guvernului nr. 233/2004

M. Of. nr. 191 din 4 martie 2004

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind declararea ca abrogate a unor acte normative

 

În aplicarea prevederilor art. 154 din Constituția României, republicată,

în vederea eliminării din legislația României a unor acte normative care contravin Constituției sau sunt contrare noii ordini de drept sau au devenit anacronice,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic. − Sunt și rămân abrogate hotărârile Consiliului de Miniștri și ale Guvernului României prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul,

Acsinte Gaspar

 

București, 20 februarie 2004. 

Nr. 233. 

ANEXĂ

Hotărârile Consiliului de Miniștri și ale Guvernului României care sunt și rămân abrogate

I. Hotărâri ale Consiliului de Miniștri

1. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.057/1950 privind măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de salarizare și a condițiilor de trai ale muncitorilor care lucrează în subteran în minele de cărbuni, publicată în C.H.D. nr. 86 din 3 octombrie 1950, cu modificările ulterioare

2. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 255/1951 privind măsuri pentru îmbunătățirea activității în exploatările de minereuri, publicată în C.H.D. nr. 40 din 4 aprilie 1951, cu modificările ulterioare

3. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.558/1953 privind combaterea omizii păroase a dudului Hyphantria cunea, publicată în C.H.D. nr. 35 din 29 mai 1953

4. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.058/1954 privind stăvilirea și combaterea râiei negre a cartofului Synchytrium endobioticum (Schilb, Perc.), publicată în C.H.D. nr. 38 din 22 iulie 1954

5. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2.027/1955 privind autorizarea înființării „Asociației pentru Națiunile Unite” din România și statutul ei, publicată în C.H.D. nr. 51 din 3 octombrie 1955

6. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.012/1956 privind autorizarea înființării Asociației oamenilor de știință din România, publicată în C.H.D. nr. 28 din 18 iunie 1956

7. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 454/1957 privind asistența bătrânilor pensionari și nepensionari, publicată în C.H.D. nr. 34 din 6 aprilie 1957, cu modificările ulterioare

8. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.315/1958 privind trecerea sarcinilor prevăzute de art. 3 lit. a) din Decretul nr. 409 din 23 septembrie 1955, asupra altor organe de stat, publicată în C.H.D. nr. 43 din 28 septembrie 1958, cu modificările ulterioare

9. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 757/1962 privind înființarea Comitetului Național al Geologilor din România, publicată în C.H.D. nr. 23 din 27 iulie 1962

10. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 822/1964 privind emiterea instrucțiunilor cu privire la stabilirea diferențelor admisibile la analizarea cerealelor, leguminoaselor-boabe și semințelor de plante oleaginoase și furajere, destinate industrializării, consumului și furajării, precum și a derivatelor acestora, publicată în C.H.D. nr. 48 din 29 octombrie 1964

11. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.031/1966 privind aprobarea normelor de perisabilitate în timpul depozitării, conservării și manipulării cerealelor, leguminoaselor boabe și oleaginoaselor, la unitățile de sub îndrumarea și controlul Comitetului de stat pentru valorificarea produselor agricole, publicată în Buletinul Oficial nr. 30 din 1 iunie 1966

12. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.409/1967 privind înființarea Centrului de antrenament și perfecționarea personalului din aeronautica civilă din subordinea Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, publicată în Buletinul Oficial nr. 57 din 26 iunie 1967, cu modificările ulterioare

13. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 629/1968 privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 29 din 29 decembrie 1967 cu privire la dezvoltarea activității de educație fizică și sport, publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 9 aprilie 1968, cu modificările ulterioare

14. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2.567/1968 privind autorizarea înființării Centrului de cercetări pentru problemele tineretului, publicată în Buletinul Oficial nr. 151 din 18 noiembrie 1968

15. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2.890/1968 privind declararea zilei de 7 aprilie ca „Ziua sănătății”, publicată în Buletinul Oficial nr. 3 din 8 ianuarie 1969

16. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2.491/1969 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind producerea, transportul, distribuția și utilizarea energiei de toate formele, precum și la normele privind proiectarea instalațiilor energetice, publicată în Buletinul Oficial nr. 160 din 31 decembrie 1969, cu modificările ulterioare

17. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2.493/1969 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor săvârșite în domeniul utilizării produselor petroliere și gazelor, publicată în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, cu modificările ulterioare

18. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2.498/1969 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind protecția plantelor cultivate și a pădurilor, publicată în Buletinul Oficial nr. 157 din 31 decembrie 1969, cu modificările ulterioare

19. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2.504/1969 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor în domeniul întreținerii și folosirii drumurilor forestiere și al transporturilor pe căile forestiere și cu funiculare fixe, precum și în sectorul valorificării stufului, publicată în Buletinul Oficial nr. 157 din 31 decembrie 1969

20. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2.507/1969 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind transporturile pe calea ferată, auto, pe apele naționale și teritoriale, precum și folosirea și menținerea în bună stare a drumurilor naționale, publicată în Buletinul Oficial nr. 161 din 31 decembrie 1969, cu modificările ulterioare

21. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.779/1970 privind ținuta vestimentară a delegațiilor de stare civilă la oficierea căsătoriilor, publicată în Buletinul Oficial nr. 159 din 31 decembrie 1970

22. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 275/1971 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției de stat geologică-minieră, publicată în Buletinul Oficial nr. 40 din 26 martie 1971

23. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 864/1972 privind detașarea personalului medical pentru asigurarea asistenței medicale la bordul navelor de pescuit oceanic, publicată în Buletinul Oficial nr. 84 din 3 august 1972

24. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 860/1973 privind stabilirea măsurilor de executare a Legii nr. 5 din 1973 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, publicată în Buletinul Oficial nr. 107 din 19 iulie 1973, cu modificările ulterioare

25. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.489/1973 privind înființarea, cu titlu experimental, de cursuri pentru calificarea de conducători de autobuze și autotaximetre de către Întreprinderea de transport București și pentru modificarea articolelor 117 și 145 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328 din 1966, publicată în Buletinul Oficial nr. 182 din 20 noiembrie 1973

26. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.028/1974 privind tarifele maxime de cazare în căminele muncitorești pentru tineret, publicată în Buletinul Oficial nr. 127 din 25 octombrie 1974

27. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 196/1975 privind tipizarea turbinelor cu abur cu puteri între 2,5 și 12 MW și a generatoarelor electrice cu puteri între 3 și 12 MW, publicată în Buletinul Oficial nr. 39 din 21 aprilie 1975

28. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.341/1975 privind deschiderea pe Aeroportul Bacău a unui punct de control pentru trecerea frontierei de stat a turiștilor străini, transportați cu avioane românești, publicată în Buletinul Oficial nr. 141 din 31 decembrie 1975

29. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 6/1982 privind stabilirea unităților cu foc continuu sau care au instalații, utilaje ori mașini cu grad ridicat de pericol în exploatare, publicată în Buletinul Oficial nr. 10 din 26 ianuarie 1982, cu modificările ulterioare. 

II. Hotărâri ale Guvernului

1. Hotărârea Guvernului nr. 107/1990 privind instituirea de comisii interministeriale pentru examinarea și soluționarea solicitărilor și propunerilor reprezentanților oamenilor muncii din diferite sectoare de activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990

2. Hotărârea Guvernului nr. 185/1990 privind organizarea și funcționarea direcțiilor de muncă și ocrotiri sociale județene și a municipiului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 30 martie 1990, cu modificările ulterioare

3. Hotărârea Guvernului nr. 262/1990 privind înființarea unor unități agricole de stat și unele măsuri de îmbunătățire a organizării activității unităților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 martie 1990

4. Hotărârea Guvernului nr. 280/1990 privind vânzarea de mărfuri, prestarea de servicii și executarea de lucrări cu plata în rate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 martie 1990

5. Hotărârea Guvernului nr. 332/1990 privind unele măsuri în legătură cu transportul personalului nelocalnic din sectorul forestier și aprobarea tarifelor pentru scosul și apropiatul materialului lemnos în pădure, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 21 aprilie 1990

6. Hotărârea Guvernului nr. 389/1990 privind înființarea de sucursale ale Băncii Române de Comerț Exterior pe teritoriul țării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 aprilie 1990

7. Hotărârea Guvernului nr. 392/1990 privind înființarea Centrului de Cercetare și Producție de Medicamente Antitumorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 aprilie 1990

8. Hotărârea Guvernului nr. 443/1990 privind stabilirea taxelor consulare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 8 mai 1990

9. Hotărârea Guvernului nr. 470/1990 privind reorganizarea activității de arbitrajare în cadrul Băncii Române de Comerț Exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 7 mai 1990

10. Hotărârea Guvernului nr. 484/1990 privind stabilirea alocațiilor zilnice de hrană și a normativelor de personal în unitățile de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 9 mai 1990, cu modificările ulterioare

11. Hotărârea Guvernului nr. 991/1990 privind unele măsuri pentru realizarea Centrului de Comerț Internațional București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 15 septembrie 1990

12. Hotărârea Guvernului nr. 1.027/1990 privind cazarea cetățenilor străini școlarizați în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 26 septembrie 1990

13. Hotărârea Guvernului nr. 1.062/1990 privind unele măsuri pentru stimularea activității agenților economici privați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 6 decembrie 1990

14. Hotărârea Guvernului nr. 1.078/1990 privind schimbarea subordonării Institutului de Fizică Atomică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 16 octombrie 1990

15. Hotărârea Guvernului nr. 1.145/1990 privind acoperirea cheltuielilor publicațiilor editate de Ministerul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 2 noiembrie 1990

16. Hotărârea Guvernului nr. 1.151/1990 privind modul de încadrare a personalului din activitatea de contractări și achiziții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 2 noiembrie 1990

17. Hotărârea Guvernului nr. 1.154/1990 cu privire la modul de stabilire a prețurilor și tarifelor prin negociere cu agenții economici pentru produsele și serviciile din atribuția Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 2 noiembrie 1990, cu modificările ulterioare

18. Hotărârea Guvernului nr. 1.192/1990 pentru protecția populației împotriva unor practici ilicite în activitatea de proiectare, execuție, reparații și întreținere de lucrări de construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 14 ianuarie 1991

19. Hotărârea Guvernului nr. 1.356/1990 privind înființarea Băncii Române de Comerț Exterior − S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 18 ianuarie 1991

20. Hotărârea Guvernului nr. 1.366/1990 privind atribuțiile și răspunderile în informatizarea societății românești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 14 ianuarie 1991

21. Hotărârea Guvernului nr. 28/1991 privind asigurarea aplicării uniforme a dispozițiilor legale referitoare la reforma economică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 18 ianuarie 1991

22. Hotărârea Guvernului nr. 40/1991 privind unele măsuri pentru perfecționarea activității în punctele de control treceri frontieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1991

23. Hotărârea Guvernului nr. 64/1991 privind stabilirea unor măsuri pentru evaluarea economică și financiară a unităților economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 24 ianuarie 1991

24. Hotărârea Guvernului nr. 85/1991 privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe m.p., la chiriile pentru spațiile cu altă destinație din fondul locativ de stat, precum și la spațiile comerciale, spațiile administrative, sedii de organisme și organizații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 20 februarie 1991, cu modificările ulterioare

25. Hotărârea Guvernului nr. 109/1991 privind stabilirea taxelor de afișaj în municipiul București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 26 februarie 1991, cu modificările ulterioare

26. Hotărârea Guvernului nr. 121/1991 privind modul de utilizare a sumelor valutare realizate de Uniunea Arhitecților din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 2 martie 1991

27. Hotărârea Guvernului nr. 173/1991 privind scutirea de plata taxelor vamale a filialei Societății Internaționale de Telecomunicații Aeronautice în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 21 martie 1991

28. Hotărârea Guvernului nr. 176/1991 privind unele măsuri pentru participarea la licitațiile valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 21 martie 1991

29. Hotărârea Guvernului nr. 191/1991 privind prețurile de contractare și de achiziție garantate de stat și avantajele ce se acordă producătorilor agricoli pentru principalele produse vegetale preluate la fondul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 3 aprilie 1991, cu modificările ulterioare

30. Hotărârea Guvernului nr. 216/1991 privind unele măsuri în legătură cu activitatea persoanelor care îndeplinesc funcțiile de primar și viceprimar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 15 aprilie 1991

31. Hotărârea Guvernului nr. 414/1991 privind finanțarea acțiunilor de promovare turistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 11 iulie 1991

32. Hotărârea Guvernului nr. 447/1991 privind preluarea de către stat și băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 și 1990 de agenții economici cu capital de stat, precum și a creditelor bancare neperformante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 27 iulie 1991

33. Hotărârea Guvernului nr. 490/1991 privind concepția generală a informatizării societății românești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 18 septembrie 1991

34. Hotărârea Guvernului nr. 497/1991 privind organizarea controlului financiar de stat în ministere și alte organe ale administrației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 14 august 1991

35. Hotărârea Guvernului nr. 500/1991 privind strategia dezvoltării comunicațiilor în România în perioada 1991− 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 19 august 1991

36. Hotărârea Guvernului nr. 519/1991 privind plata experților și a altor specialiști care efectuează expertize judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 22 august 1991

37. Hotărârea Guvernului nr. 531/1991 cu privire la administrarea fondurilor constituite din contribuția de asigurări sociale de 2%, conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 219 din 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 26 august 1991

38. Hotărârea Guvernului nr. 554/1991 privind instituirea comisionului pentru sumele în lei și în valută consemnate prin unitățile vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 29 august 1991

39. Hotărârea Guvernului nr. 569/1991 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții la Regulamentul cu privire la operațiunile cu numerar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 12 septembrie 1991, cu modificările ulterioare

40. Hotărârea Guvernului nr. 584/1991 privind deblocarea plăților în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 6 septembrie 1991

41. Hotărârea Guvernului nr. 667/1991 privind unele măsuri pentru asigurarea prestigiului social al funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 8 octombrie 1991

42. Hotărârea Guvernului nr. 708/1991 privind scutirea de impozit pe circulația mărfurilor în activitatea de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 30 octombrie 1991

43. Hotărârea Guvernului nr. 715/1991 privind scutirea de taxe vamale a tehnicii de calcul destinate învățământului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 11 iunie 1992. 

III. Hotărâri ale Consiliului de Miniștri − nepublicate

1. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 352 din 17 martie 1952 privind organizarea carantinei fitosanitare și măsurile de carantină fitosanitare pentru protecția plantelor agricole împotriva dăunătorilor, bolilor și buruienilor, cu modificările ulterioare

2. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 518 din 15 aprilie 1954

3. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.969 din 10 septembrie 1955 privind prevenirea și tratarea evenimentelor de cale ferată

4. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.683 din 19 octombrie 1957 privind unele măsuri pentru atragerea și permanentizarea muncitorilor în industria minieră și îmbunătățirea nivelului de trai, cu modificările ulterioare

5. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 49 din 20 ianuarie 1959 privind obligativitatea montării și folosirii contoarelor în instalațiile de gaze naturale

6. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 257 din 10 martie 1959 privind raționalizarea folosirii terenurilor situate de-a lungul căilor ferate și drumurilor

7. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 421 din 11 iulie 1961 privind autorizarea înființării Societății Naționale Române pentru Știința Solului și măsurile pentru organizarea în anul 1964 în capitala Republicii Populare Române a celui de-al VIII-lea Congres Internațional al Societății Internaționale pentru Știința Solului

8. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 789 din 16 aprilie 1969 privind reglementarea timpului de lucru și transportului angajaților din unitățile miniere, cu modificările ulterioare

9. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.711 din 26 august 1969 privind acordarea unor drepturi muncitorilor din activitatea portuară, cu modificările ulterioare. 

IV. Hotărâri ale Guvernului − nepublicate

1. Hotărârea Guvernului nr. 221 din 28 februarie 1990 privind abrogarea unor prevederi privind limitarea duratei concediului anual de odihnă

2. Hotărârea Guvernului nr. 240 din 10 martie 1990 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în unitățile subordonate Ministerului Industriei Metalurgice

3. Hotărârea Guvernului nr. 561 din 17 mai 1990 privind transportul salariaților nelocalnici din organizațiile care participă la realizarea lucrărilor de construcții-montaj a obiectivelor de investiții

4. Hotărârea Guvernului nr. 575 din 18 mai 1990 privind reprezentarea economică permanentă a României în străinătate

5. Hotărârea Guvernului nr. 1.086 din 8 octombrie 1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile navale și activități portuare

6. Hotărârea Guvernului nr. 67/1991 privind autorizarea Ministerului de Interne de a angaja militari pe bază de contract.